13:53 EDT Wenesday, 22/09/2021

Home » Menu » Ngành » Ấu Nhi

Ấu Nhi - ( Ngoan )

Ấu Nhi - ( Ngoan )

Xin dâng lên Chúa màu xanh lá mạ của lứa tuổi ấu nhi, còn trong trắng ngây thơ. Xin cho các em được giữ mãi tấm lòng đơn sơ thanh khiết và tinh thần NGOAN ngoãn đạo đức trong suốt cuộc đời.

 

Pop Quiz

How useful is this website?

Totally useless!

Not useful

Useful

Very Useful

Not sure