20:39 EST MONday, 17/01/2022

Home » Menu » Ngành » Ấu Nhi

Ấu Nhi - ( Ngoan )

Ấu Nhi - ( Ngoan )

Xin dâng lên Chúa màu xanh lá mạ của lứa tuổi ấu nhi, còn trong trắng ngây thơ. Xin cho các em được giữ mãi tấm lòng đơn sơ thanh khiết và tinh thần NGOAN ngoãn đạo đức trong suốt cuộc đời.

 

Pop Quiz

Who is the current Doan Truong?

Truong Nhiem

Truong Thoai

Truong Gia

Tr. Huong