09:47 EST Wenesday, 26/02/2020

Home » Menu » Ngành » Nghĩa Sĩ

Nghanh schedule

FRIday - 25/02/2011 02:49

 

      Đoàn Chúa Cứu Thế      
    Chuong Trinh Thang Tien Nganh Nhia 2013 (Spring)    
      Nganh Truong: Thu Vu - (1) Spiritual Life    
  Truong trong nganh: Phuoc Tran - (2) Thanh Kinh & Phi Bui - (3) Nghiem Tap  
             
Thang 1 - January
Tuan - Week Sinh Hoat Nghia Si Cap I Nghia Si Cap II
  Tap Hop 9:15-9:40   1) Faith; Kinh Dang Ngay
20-Jan Chia Ve Nganh 9:45-10:10   2) John 2:1-11
  Khoa 1 10:15-10:45 (3) Các Thế Nghiêm Tập Căn Bản
  Tap Hop 9:15-9:40   1) Hope; Kinh Xin An Xa
27-Jan Chia Ve Nganh 9:45-10:10   2) Luke 1:1-4; 4:14-21
  Khoa 2 10:15-10:45 3) Các Thế Nghiêm Tập Căn Bản (cont'd)
                 
Thang 2 - February
Tuan - Week Sinh Hoat Nghia Si Cap I Nghia Si Cap II
  Tap Hop & Chao Co 9:00-9:30    
3-Feb Sinh Hoat Doan 9:30-10:30    
  Chau Thanh The 10:30-11:00    
  Tap Hop 9:15-9:40   1) Gratitude; Kinh Lay Cha
10-Feb Chia Ve Nganh 9:45-10:10   2) Luke 5:1-11
  Khoa 3 10:15-10:45 3) Review / Quiz (Các Thế Nghiêm Tập Căn Bản)
  Tap Hop 9:15-9:40   1) Prayers; Kinh Kinh Mung
17-Feb Chia Ve Nganh 9:45-10:10   2) Luke 4:1-13
  Khoa 4 10:15-10:45 3) Các Đội Hình Căn Bản
  Tap Hop 9:15-9:40   1) Unity; Kinh Sang Danh
24-Feb Chia Ve Nganh 9:45-10:10   2) Luke 9:28b-36
  Khoa 5 10:15-10:45 3) Các Đội Hình Căn Bản (cont'd)
                 
Thang 3 -March
Tuan - Week Sinh Hoat Nghia Si Cap I Nghia Si Cap II
  Tap Hop & Chao Co 9:00-9:30    
3-Mar Sinh Hoat Doan 9:30-10:30    
  Chau Thanh The 10:30-11:00    
  Tap Hop 9:15-9:40   1) SNTT; Kinh Tin Kinh
10-Mar Chia Ve Nganh 9:45-10:10   2)
  Khoa 6 10:15-10:45 3) Review / Quiz (Các Đội Hình Căn Bản)
  Tap Hop 9:15-9:40   1) Review & Quiz: Kinh Tin Kinh
17-Mar Chia Ve Nganh 9:45-10:10   2) TBA
  Khoa 7 10:15-10:45 3) Trình Diện
  Tap Hop 9:15-9:40   1) Curfew; Kinh An Nan Toi
24-Mar Chia Ve Nganh 9:45-10:10   2) TBA
  Khoa 8 10:15-10:45 3) Nghi Thức Lãnh Thưởng
         
31-Mar NO SINH HOAT      
  EASTER    
                 
Thang 4 - April
Tuan - Week Sinh Hoat Nghia Si Cap I Nghia Si Cap II
  Tap Hop & Chao Co 9:00-9:30    
7-Apr Sinh Hoat Doan 9:30-10:30    
  Chau Thanh The 10:30-11:00    
  Tap Hop 9:15-9:40   1) Dating; Kinh Ruoc Le Thieng Lieng
14-Apr Chia Ve Nganh 9:45-10:10   2) TBA
  Khoa 9 10:15-10:45 3) Review / Quiz (Trình Diện & Nghi Thức Lãnh Thưởng)
  Tap Hop 9:15-9:40   1) Dropout; Kinh Dang Dem
21-Apr Chia Ve Nganh 9:45-10:10   2) TBA
  Khoa 10 10:15-10:45 3) Nghi Thức Chào Cờ
  Tap Hop 9:15-9:40   1) Runaway
28-Apr Chia Ve Nganh 9:45-10:10   2) TBA
   11/Review/Makeup 10:15-10:45 3) Nghi Thức Chào Cờ (cont'd) & Thiếu Nhi Tân Hành Ca
                 
Thang 5 - May
Tuan - Week Sinh Hoat Nghia Si Cap I Nghia Si Cap II
  Tap Hop & Chao Co 9:00-9:30    
5-May Sinh Hoat Doan 9:30-10:30    
  Chau Thanh The 10:30-11:00    
  Tap Hop 9:15-9:40 Review
12-May Chia Ve Nganh 9:45-10:10
  Review 10:15-10:45
         
19-May NO SINH HOAT      
  Tr. Nhiem's Wedding    
         
26-May NO SINH HOAT      
       
                 
Thang 6 - June
Tuan - Week Sinh Hoat Nghia Si Cap I Nghia Si Cap II
  Tap Hop & Chao Co 9:00-9:30    
2-Jun Sinh Hoat Doan 9:30-10:30    
  Chau Thanh The 10:30-11:00    
  Tap Hop 9:15-9:40 Review
9-Jun Chia Ve Nganh 9:45-10:10
  Midterms/Review 10:15-10:45
  Tap Hop 9:15-9:40 Midterms Makeup / Evaluations
16-Jun Chia Ve Nganh 9:45-10:10
  Midterms Makeup 10:15-10:45
         
23-Jun NO SINH HOAT      
  Summer Break    
         
31-Jun NO SINH HOAT      
  Summer Break    
Total number of articles is: 0 in 0 rating
You click on a star to rate article
Key: n/a

The latest news

 

Pop Quiz

What Mien are we in?

Mien Trumg

Mien Nam

Mien Trung Dong

Mien Tay