16:55 EDT SUNday, 22/05/2022

Home » Menu » Resources » Phong Trào

Ý NGHĨA CÁC MÀU KHĂN TNTT

Màu khăn quàng Thiếu Nhi Thánh Thể được thể hiện qua các sắc màu của phụng vụ trong Giáo Hội.

Nội Quy TNTT

Nội Quy TNTT

Công Bố Nội Quy Mới Published ngày 18 tháng 4 năm 2009 Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam Tại Hoa Kỳ

MƯỠI ĐIỀU TÂM NIỆM

MƯỠI ĐIỀU TÂM NIỆM

Thiếu Nhi mỗi sáng dâng ngày..

Lịch Sử Phong Trào TNTT

Lịch Sử Phong Trào TNTT

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam bắt nguồn từ Hội Cầu Nguyện bên Pháp do các linh mục Léonard Cros và Ramadière khởi xướng giữa thế kỷ 19. Lấy tinh thần Đạo Binh Thánh Giá, nhưng thay vì dùng vũ khí vật chất là gươm giáo, Phong Trào dùng vũ khí tinh thần là 4 khẩu hiệu truyền thống: Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh và Làm Việc Tông Đồ.

 

Pop Quiz

Who is the current Nghanh Truong for Nghia Si?

Truong Vy

Truong Nhiem

Truong Thoai

Truong Gia