11:53 EST SATurday, 04/12/2021

Home » Menu » Resources » Phong Trào

Ý NGHĨA CÁC MÀU KHĂN TNTT

TUEsday - 24/05/2011 17:33
Màu khăn quàng Thiếu Nhi Thánh Thể được thể hiện qua các sắc màu của phụng vụ trong Giáo Hội.

 

 

Tuổi Thơ: màu hồng tượng trưng cho tâm hồn đơn sơ trong trắng của các em.

Ấu Nhi: màu xanh lá cây, như một lá non trên cành cây đang vươn mình lớn dậy, biểu tượng cho các em luôn trông cậy vào cha mẹ và phó thác vào Chúa.

Thiếu Nhi: màu xanh biển tượng trưng cho một sức sống riêng mạnh như trời xanh biển rộng và một hy vọng lớn lao cho tương lai.

Nghĩa Sĩ: màu vàng nghệ tượng trưng cho bình minh đang ló dạng soi đường đi lối bước, nhắc nhở các em luôn thể hiện tinh thần yêu thương và chinh phục bản thân để trở thành một con người tốt.

Dự Trưởng: Màu đỏ không viền, phía sau có huy hiệu Thiếu Nhi Thánh Thể, nói lên sự sửa soạn để trở thành Huynh Trưởng chính thức. Màu đỏ là màu của sự hy sinh và tràn đầy sức sống dám quên mình để tập phục vụ Chúa qua các em một cách vui tươi và hăng hái.

Huynh Trưởng (dùng cho Huynh Trưởng các cấp): Màu đỏ viền vàng, phía sau có huy hiệu Thiếu Nhi Thánh Thể. Màu đỏ, màu của máu ,màu của sự hy sinh, màu của sự chiụ đựng, màu của sự hiến tế. Viền vàng: tượng trưng cho niềm vui mừng và hy vọng.

Trợ Tá: Màu đỏ viền xanh nước biển, phía sau có huy hiệu Thiếu Nhi Thánh Thể. Màu đỏ màu của hy lễ và lòng hy sinh nhẫn nại phục vụ. Viền xanh nước biển: viền màu của Thiếu Nhi, nói lên lòng quảng đại phục vụ các em Thiếu Nhi của người Trợ Tá.

Trợ Úy: Màu đỏ viền trắng, phía sau có huy hiệu Thiếu Nhi Thánh Thể. Màu đỏ màu của lễ hiến tế, hy sinh phục vụ. Viền trắng: viền màu của khăn tuyên uý, tượng trưng niềm hy vọng, sự nhẫn nại và lòng độ lượng của người Trợ Uý trong Phong Trào.

Tuyên Úy: Màu trắng viền đỏ, phía sau có huy hiệu Thiếu Nhi Thánh Thể. Màu trắng tượng trưng cho sự trong sáng, tinh tuyền, niềm hy vọng, lòng cậy trông và sự chiến thắng. Viền đỏ: màu của Huynh Trưởng Thánh Thể mà các Tuyên Uý có trách nhiệm lãnh đạo và hướng dẫn.

Author: DCCT

Total number of articles is: 11 in 3 rating
You click on a star to rate article
Key: n/a

The older news

 

Pop Quiz

Who is the current Nghanh Truong for Nghia Si?

Truong Vy

Truong Nhiem

Truong Thoai

Truong Gia