17:13 EDT SUNday, 22/05/2022

Home » Menu » Resources

Trò Chơi

Trò Chơi Sinh Hoạt

Nghiêm Tập Căn bản

Các Thế Nghiêm Tập Căn Bản

Lessons from class - Chuong Trinh Thang Tien

Lessons from class - Chuong Trinh Thang Tien

Please download the PDF file and study the following pages: 19-23, 27, 32.

Ý NGHĨA CÁC MÀU KHĂN TNTT

Màu khăn quàng Thiếu Nhi Thánh Thể được thể hiện qua các sắc màu của phụng vụ trong Giáo Hội.

Nội Quy TNTT

Nội Quy TNTT

Công Bố Nội Quy Mới Published ngày 18 tháng 4 năm 2009 Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam Tại Hoa Kỳ

 

Pop Quiz

What Mien are we in?

Mien Trumg

Mien Nam

Mien Trung Dong

Mien Tay