12:58 EDT Wenesday, 22/09/2021

Home » Menu » Resources » Sinh Hoạt

Trò Chơi

Trò Chơi Sinh Hoạt

Ý Nghĩa Màu Tua

Thiếu Nhi Thánh Thể dùng màu sắc của các Ngành để làm màu tua khen thưởng, và mỗi màu tua đều mang một ý nghĩa rõ rệt:

 

Pop Quiz

Who is the current Doan Truong?

Truong Nhiem

Truong Thoai

Truong Gia

Tr. Huong