07:14 EST Wenesday, 26/02/2020

Home » Menu » Resources » Sinh Hoạt

BÓ HOA THIÊNG

THUrsday - 24/02/2011 15:04
BÓ HOA THIÊNG

BÓ HOA THIÊNG

I) Bó Hoa Thiêng Là Gì?

- Bó Hoa Thiêng là một trong những phương pháp giáo dục độc đáo của Phong Trào để giúp Thiếu Nhi sống bốn khẩu hiệu: Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh và Làm Việc Tông Đồ.

- Bó Hoa Thiêng là một phương pháp giáo dục siêu nhiên giúp Thiếu Nhi sống Ngày Thánh Thể, sống kết hiệp với Chúa Giêsu qua tác động Dâng Ngày, Dâng Đêm và các việc lành đạo như Đọc Kinh Thánh, Cầu Nguyện, Lần Hạt, Rước Lễ Thiêng Liêng v.v., đến giờ phút cao điểm nhất là Thánh Lễ và Rước Lễ.

- Ba việc làm của người Thiếu Nhi Thánh Thể mỗi ngày không thể thiếu xót là: Dâng Ngày, Rước Lễ Thiêng Liêng và Dâng Đêm.

- Bó Hoa Thiêng là một phương thế kiểm điểm đời sống, một lối tu đức khi nhìn lại đời sống của mình. Thực hiện Bó Hoa Thiêng giúp ta xét mình, ăn năn tội, dâng tất cả mọi việc tốt lành lên Chúa và tất cả những khuyết điểm, thiếu xót để xin Chúa tha thứ và bổ sức.

- Bó Hoa Thiêng là một phương pháp nên thánh của người Thiếu Nhi Thánh Thể.

 

II) Chiến Dịch Bó Hoa Thiêng (Spiritual Flowers Campaign)
 
A. Phát Động Chiến Dịch Bó Hoa Thiêng
 1. Chiến Dịch Bó Hoa Thiêng là một phương thế giúp cho Thiếu Nhi tập các đức tính tốt, giúp cho Đoàn Thiếu Nhi thăng tiến về mặt đạo đức.
 2. Khi phát động chiến dịch Bó Hoa Thiêng, nên đặt tên cho mỗi chiến dịch.
  1. Chiến Dịch Chuỗi Mân Côi
  2. Chiến Dịch Cầu Cho Các Đẳng Linh Hồn
  3. Chiến Dịch Một Món Quà Cho Chúa Hài Đồng
  4. Chiến Dịch Một Bông Hoa Cho Mẹ
 3. Khi phát động chiến dịch, đừng bắt các em phải làm nhiều việc một lúc nhưng phải biết phân chia, chọn lọc cụ thể tùy theo mùa phụng vụ và mục đích của chiến dịch bó hoa thiêng.
B. Thời Gian Phát Động Chiến Dịch Bó Hoa Thiêng 
 1. Các dịp lễ lớn
  1. Lễ Mình Máu Thánh Chúa (Rước Lễ)
  2. Lễ Giáng Sinh (Viếng Chúa)
  3. Phục sinh (Hy Sinh)
 2. Các biến cố quan trọng
  1. Bổn Mạng Cha Tuyên Úy
  2. Bổn Mạng Đoàn
 3. Theo Mùa Phụng Vụ
  1. Mùa chay (Hy Sinh)
  2. Mùa Giáng Sinh (Việc Lành)
 4. Theo tháng của Chương Trình Sinh Hoạt
  1. Tháng 1: Đầu năm Cầu Nguyện
  2. Tháng 2: Ghi danh Dâng Ngày, Rước Lễ Thiêng Liêng, Dâng Đêm
  3. Tháng 3: Mùa Chay Hy Sinh
  4. Tháng 4: Mùa Phục Sinh Làm Việc Tông Đồ
  5. Tháng 5: Tháng Hoa Lần Hạt
  6. Tháng 6: Thánh Tâm Rước Lễ
  7. Tháng 7: Nghỉ hè Tham dự Thánh Lễ
  8. Tháng 8: Nghỉ hè Tham dự Thánh Lễ
  9. Tháng 9: Sinh Hoạt Dâng Ngày, Rước Lễ Thiêng Liêng, Dâng Đêm
  10. Tháng 10: Tháng Mân Côi Lần Hạt
  11. Tháng 11: Tháng các Linh Hồn Cầu cho các Linh Hồn
  12. Tháng 12: Giáng Sinh Việc Lành
    
C. Tổng Kết Chiến dịch Bó Hoa Thiêng
 1. Điểm quan trọng mỗi khi phát động chiến dịch Bó Hoa Thiêng là phải:
  1. Theo dõi
  2. Thúc đẩy
  3. Đúc kết
  4. Khen thưởng
    
D. Của Lễ Bó Hoa Thiêng 
 1. Cuối mỗi chiến Dịch Bó Hoa Thiêng, Thủ Quỹ nên tổng kết Quỹ Hoa Thiêng đã thực hiện được trong chiến dịch vừa qua và ghi vào mẫu Bó Hoa Thiêng Đoàn.
 2. Trong Thánh Lễ của tuần kết thúc chiến dịch Bó Hoa Thiêng, một em Thiếu Nhi sẽ dâng Bó Hoa Thiêng Đoàn trong lúc dâng của lễ.
 3. Bó Hoa Thiêng của Đoàn được dâng trong Thánh Lễ như một Của Lễ Thiêng Liêng góp phần vào Hiến Tế Hy Sinh của Anh Cả Giêsu tiến dâng lên cho Chúa Cha.
III) Bó Hoa Thiêng Theo Phương Pháp Hàng Đội
 
A. Các mẫu Hoa thiêng dưới đây được soạn thảo với chiều hướng áp dụng Phương Pháp Hàng Đội cho cả Đoàn và có thể biến hóa để dùng cho Liên Đoàn, Miền và lên tới Trung Ương. Để đạt được mục đích; mỗi thành viên; Đoàn Sinh, Đội Trưởng, Chi Đoàn Trưởng, Ngành Trưởng và Thủ Quỹ; phải làm đúng và tròn trách nhiệm của mình khi tổng kết Bó Hoa Thiêng mỗi tuần.
 
 1. Mẫu Hoa Thiêng Đoàn Sinh
  1. Mỗi Đoàn Sinh sẽ dùng mẫu Bó Hoa thiêng Đoàn Sinh để điền “Hoa thiêng” của mình mỗi ngày.
  2. Khi kết thúc một tuần, Đoàn Sinh có trách nhiệm tổng cộng mỗi mục bảy ngày và điền vào cột “Tổng Cộng” trước khi nộp lên cho Đội Trưởng.
 2. Mẫu Hoa Thiêng Đội Trưởng
  1. Đội Trưởng điền tên và tổng số “Hoa Thiêng” của từng Đội Viên vào mỗi cột của mẫu Hoa Thiêng Đội.
  2. Tổng cộng cho từng mục và điền vào cột “Hoa Thiêng Đội” trước khi nộp lên cho Ngành Trưởng.
 3. Mẫu Hoa Thiêng Ngành
  1. Ngành Trưởng điền tên và tổng số “Hoa Thiêng Đội” của từng Đội vào mỗi cột của mẫu Hoa Thiêng Ngành.
  2. Tổng cộng cho từng mục và điền vào cột “Hoa Thiêng Ngành” trước khi nộp lên cho Thủ Quỹ.
 4. Mẫu Hoa Thiêng Đoàn
  1. Thủ Quỹ Đoàn điền tên và tổng số “Hoa Thiêng Ngành” của từng Ngành vào mỗi cột của mẫu Hoa Thiêng Đoàn.
  2. Tổng cộng cho từng mục và điền vào cột “Hoa Thiêng Đoàn” trước khi dâng trong Thánh Lễ hay nộp lên cho Đoàn Trưởng.

 

Download Bó Hoa Thiêng Worksheet here: PDF
Download Bó Hoa Thiêng Flowers here: PDF

 

Total number of articles is: 3 in 1 rating
You click on a star to rate article

The latest news

 

Pop Quiz

Who is the current Nghanh Truong for Nghia Si?

Truong Vy

Truong Nhiem

Truong Thoai

Truong Gia