14:10 EDT Wenesday, 22/09/2021

Home » Menu

Advanced search in news
Keyword :
Search type :
Search in topics :
Time : To date
Search results on News

...

01/11/2011 - TNTT
Source : -/-

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam bắt nguồn từ Hội Cầu Nguyện bên Pháp do các linh mục Léonard Cros và Ramadière khởi xướng giữa thế kỷ 19. Lấy tinh thần Đạo Binh Thánh Giá, nhưng thay vì dùng vũ khí vật chất là gươm giáo, Phong Trào dùng vũ khí tinh thần là 4 khẩu hiệu truyền thống: Cầu......

24/02/2011 -
Source : -/-

...

23/02/2011 - DCCT
Source : -/-
Total match 3 Result
If these results are unexpected. you try to use the Google search engine below
Advanced internet search :
Google
Internet search NukeViet CMS search
 

Pop Quiz

Who is the current Nghanh Truong for Nghia Si?

Truong Vy

Truong Nhiem

Truong Thoai

Truong Gia