06:57 EDT SATurday, 06/06/2020

Home » Menu

Advanced search in news
Keyword :
Search type :
Search in topics :
Time : To date
Search results on News

Nghia Si can find class material and homework assignments for Spring 2013 topics by clicking on the link. ***Nghĩa Si có thể tìm thấy tài liệu lớp học và bài ​​tập về nhà cho nhũng chủ đề của mùa xuân 2013 bằng cách nhấn vào liên kết.***...

01/03/2013 -
Source : -/-

Coming soon...

20/01/2013 -
Source : -/-

Nghiêm Tập Căn Bản (Khoá #1 & 2)...

20/01/2013 -
Source : -/-

Trò Chơi Sinh Hoạt...

04/11/2011 - TNTT
Source : http://tntt.org/

Các Thế Nghiêm Tập Căn Bản...

04/11/2011 - TNTT
Source : http://tntt.org/

“Anh chị em, hãy đem cả tâm hồn, và hát dâng Thiên Chúa, những bài thánh vịnh, thánh thi, và thánh ca. Anh chị em có làm gì, nói gì, thì hãy làm, hãy nói, nhân danh Chúa Giêsu, và nhờ Người, mà cảm tạ Thiên Chúa Cha” (Col 3, 16-17)...

01/11/2011 - TNTT
Source : -/-

...

03/10/2011 -
Source : -/-

Please download the PDF file and study the following pages: 19-23, 27, 32....

06/06/2011 - Tr. Gia Nguyen
Source : -/-

...

25/02/2011 -
Source : -/-

Công Bố Nội Quy Mới Published ngày 18 tháng 4 năm 2009 Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam Tại Hoa Kỳ...

24/02/2011 - TNTT
Source : http://tntt.org/

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam bắt nguồn từ Hội Cầu Nguyện bên Pháp do các linh mục Léonard Cros và Ramadière khởi xướng giữa thế kỷ 19. Lấy tinh thần Đạo Binh Thánh Giá, nhưng thay vì dùng vũ khí vật chất là gươm giáo, Phong Trào dùng vũ khí tinh thần là 4 khẩu hiệu truyền thống: Cầu......

24/02/2011 -
Source : -/-

Flag semaphore is a system for conveying information at a distance by means of visual signals with handheld flags, rods, disks, paddles, or occasionally bare or gloved hands invented by a Frenchman, Claude Chappe in 1793....

24/02/2011 -
Source : -/-

Wilderness legend Daniel Boone once wrote, "I have never been lost, but I will admit to being confused for several weeks."...

24/02/2011 -
Source : -/-

Khi xưa, ba Vua đi tìm Chúa Hài Nhi đã được một ngôi sao sáng dẫn đường cho các ngài đi tới nơi và bái lạy. Nay trong Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể, dấu đường được dùng trong các hạnh trình đức tin để giúp ta thuật lại và tìm tới một mục điểm nào đó trong Kinh Thánh....

24/02/2011 -
Source : -/-

Xin dâng lên Chúa màu hồng và đỏ nhiệt huyết của các Dự Trưởng và Huynh Trưởng. Xin cho những anh chị đã không quản ngại vất vả, đã dám quên mình PHỤNG SỰ Chúa và hy sinh cho các em một cách cao thượng. Được luôn sống kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu Huynh Trưởng Tói Cao của Phong Trào....

24/02/2011 -
Source : -/-

Xin dâng lên Chúa những người trẻ mang hoài bão cao thượng, những Hiệp Sĩ Thánh Thể ĐẤN THÂN phục vụ Giáo Hội và Quê Hương. Xin cho họ luôn mở rộng vòng tay mang ý chí kiên cường, tài năng phong phú để phụng vụ Chúa, xây dựng thế giới và đẹp xã hội....

24/02/2011 -
Source : -/-

Xin dâng lên Chúa màu xanh biển đậm đà của lứa tuổi thiếu nhi, vừa mới lớn. Xin cho các em biết ấp ủ trong tim ý nghĩa cao đẹp của hai chữ HY SINH. Biết từ bỏ những ham chơi lãng phí, những kiểu cách thời trang, để chuyên cần học tập hầu chuẩn bị cho cuộc sống tương lai....

24/02/2011 -
Source : -/-

Xin dâng lên Chúa màu xanh lá mạ của lứa tuổi ấu nhi, còn trong trắng ngây thơ. Xin cho các em được giữ mãi tấm lòng đơn sơ thanh khiết và tinh thần NGOAN ngoãn đạo đức trong suốt cuộc đời....

24/02/2011 -
Source : -/-

Đường Hướng Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể huấn luyện thanh thiếu niên trong một bầu khí mới, lành mạnh, phấn khởi, thích nghi, cởi mở... để nên người hoàn thiện: biết tự nguyện sống đạo tích cực, và sẵn sàng dấn thân, hiên ngang mang Chúa đến với môi trường sống; đồng thời hãnh diện nêu cao......

23/02/2011 - DCCT
Source : -/-
Total match 19 Result
If these results are unexpected. you try to use the Google search engine below
Advanced internet search :
Google
Internet search NukeViet CMS search
 

Pop Quiz

How useful is this website?

Totally useless!

Not useful

Useful

Very Useful

Not sure