08:55 EST Wenesday, 26/02/2020

Home » Menu

Advanced search in news
Keyword :
Search type :
Search in topics :
Time : To date
Search results on News

...

01/11/2011 - TNTT
Source : -/-

“Anh chị em, hãy đem cả tâm hồn, và hát dâng Thiên Chúa, những bài thánh vịnh, thánh thi, và thánh ca. Anh chị em có làm gì, nói gì, thì hãy làm, hãy nói, nhân danh Chúa Giêsu, và nhờ Người, mà cảm tạ Thiên Chúa Cha” (Col 3, 16-17)...

01/11/2011 - TNTT
Source : -/-

Thiếu Nhi Thánh Thể dùng màu sắc của các Ngành để làm màu tua khen thưởng, và mỗi màu tua đều mang một ý nghĩa rõ rệt:...

01/11/2011 - TNTT
Source : -/-

Màu khăn quàng Thiếu Nhi Thánh Thể được thể hiện qua các sắc màu của phụng vụ trong Giáo Hội....

24/05/2011 - DCCT
Source : -/-
Total match 4 Result
If these results are unexpected. you try to use the Google search engine below
Advanced internet search :
Google
Internet search NukeViet CMS search
 

Pop Quiz

Who is the current Nghanh Truong for Nghia Si?

Truong Vy

Truong Nhiem

Truong Thoai

Truong Gia